top of page
Original on Transparent.png

Individuelle sessioner

 

Release-sessioner

Release-sessioner er til dig, der ønsker en forandring pga. udfordringer i dit barns liv eller dit eget liv:

 

  • følelser af magtesløshed, opgiven, manglende overskud, manglende tro på forandring af egen tilstand og barn/børns tilstand 

  • at være i livskrise

  • at følelser som angst, skyld, skam, vrede og manglende selvværd fylder uønsket

  • overreaktioner med eksplosive udbrud 

  • fysiske gener i kroppen

 

Vi har ikke altid opmærksomhed på, at vi ubevidst går rundt med lag af negative følelser som eksempelvis angst, skyld, skam, vrede og manglende selvværd. Vi kan ubevidst komme til at undgå kraftfulde ubekvemme følelser. Ved ikke at anerkende sådanne følelser, kan de skabe mistrivsel i vores liv.

 

En release-session er til dig, der er klar til at give omsorg til dig selv og dermed din egen indre kerne. Du er indstillet på, at ansvaret for dine tanker, følelsesreaktioner og dermed også din livssituation ligger hos dig selv og ikke udelukkende kan placeres hos andre mennesker og ydre omstændigheder. Du har vilje til at se dig selv i et omsorgsfuldt lys.

 

I min release-session hilses uønskede følelser velkommen. Gennem blid tapping på akupressur-punkter/EFT (se forklaring nedenfor), hjælpes kroppen med at give hengemte følelser og oplevelser adgang til bevidstheden. I en session guider jeg blidt den indre proces på baggrund af det udgangspunkt der fylder hos den enkelte. Jeg bruger traumeterapeut redskabet EFTMR (se beskrivelse nedenfor) samt min psykoterapuetiske erfaring med “indre barn” arbejde under sessionerne. Gennem sessionerne gør jeg den indre transformation mulig med afsmittende effekt på dine relationer. 

 

Gennem mine release-sessioner ændres stress og tunge tilstande til indre frisættelse og lethed, således at forældre finder adgangen i sig selv til at magte eget liv med glæde, nydelse og tilfredshed. Begrænsende overbevisninger om sig selv og sin familie ændres til at se og åbne for nye muligheder og perspektiver, hvor barnets ressourcer kommer i fokus frem for barnets begrænsninger eller diagnose.

 

For at opnå en markant forandring af uønskede følelsestilstande samt begrænsende overbevisninger, vil jeg anbefale et forløb på ca. 5 sessioner.

Surrogat-sessioner

Hvis du som forælder synes det er vigtigere at dit barn får hjælp, frem for dig selv, kan du vælge en surrogat-session. I surrogat-sessionen erstatter du dit barn ved at tage imod behandling på hans eller hendes vegne.

 

Surrogat-sessioner kan også bruges, hvis barnet ikke selv er klar til at modtage hjælp gennem en individuel session.

 

Traumeteraput redskabet EFTMR bruges under surogat-sessioner, som beskrevet nedenfor.

Klang-sessioner

Klangskåles lydbølger virker beroligende på krop og sind. Klang og vibration kan forløse udfordringer både mentalt og fysisk. 

Klangmassage kan bruges som wellness og som et balancerende afbræk i en travl hverdag. Klang fra terapi-skåle evner at forløse spændinger af forskellig karakter. Mine terapiskåle er udviklet af tyske musikprofessor og forsker Peter Hess.

Lyd er vibrerende energi, der udsendes i frekvenser og måles i Hertz. Hver kropsdel vibrerer med sin egen biologiske rytme. Der kan opstå disharmoni på celleniveau, når den biologiske rytme forstyrres, hvilket kan medføre sygdom. Frekvenser fra omgivelserne har stor indflydelse på både vores tilstand mentalt og fysisk. Derfor er det muligt at balancere helbreddet med lyd og frekvens fra klangskåle. 

Sessioner i Ringsted eller online

Jeg udfører sessionerne i min klinik i Ringsted. 

Som et alternativ er det muligt med online sessioner via Zoom eller facetime. 

Jeg anbefaler fysisk fremmøde første gang. Under online-sessionen, guider jeg dig til at tappe på dig selv.

Der betales via Mobilepay inden sessionens start.

Kontakt mig for afklaring, om en af mine individuelle sessioner er noget for dig.

 

Priser

Release-session:  850 kr (60-90 min.)                                                 Nyt produkt

 

Surrogat-session: 850 kr (60-90 min.)                                              Surrogat-sessioner                                                                                                         

Klang-session:     750 kr (60 min.)                                                           425 kr                                           


 

EFT

Emotional Freedom Technique (EFT) er en stress og symptom reducerende teknik. Denne foregår ved blid tapping med fingerspidserne på akupressur-punkter, primært på hoved og hænder. Netop disse punkter leder mere elektricitet end andre steder på kroppen. Dette kan måles med et galvanometer (måleapparat, der måler mikroA og mikroV), som viser øget elektricitet på sådanne punkter. EFT teknikken er en kombination af tapping samt kognitiv terapi og eksponeringsterapi, hvilket forener effektive metoder fra henholdsvis Østen og Vesten.

 

EFT teknikken er udviklet af Cary Craig og senere videreudviklet af Roger Callahan, USA.

 

Negative oplevelser og traumer fortrænges og sætter sig ofte i kroppen som angst, tvivl og negative forventninger. Sådanne barrierer forhindrer os ubevidst i skabelsen af en positive og lys fremtid. EFT er i stand til at frigøre, neutralisere og forandre sådanne negative følelsesladede erindringer. Efterfølgende vil du stadig kunne huske erindringen, dog uden at følelserne sidder i kroppen på samme måde som tidligere.

Ved at give slip og tillade dig selv at gå med i tappe-processen, vil du ofte kunne mærke frigørelsen og forandringen i løbet af kort tid og begynde at se dig selv og verden med nye øjne.

 

EFT´en virker på både psykologiske og fysiologiske niveauer, hvor der sker en hurtig neutralisering af følelser, tanker og eventuelle fysiske oplevelser. Denne tappeteknik, kan samtidig bruges til at reprogrammere sindet til at acceptere en nye overbevisning, som du bevidst tilvælger. Ved brug af hjernens intention og ræsonnement funktion kombineret med verbalt udtryk og fysiske tapping, sendes signaler til hjernens center for overlevelsesinstinkter. Hermed modtager dette center besked om, at der ikke er fare på fære og undlader at igangsætte impulser om “kamp-flugt-frys” reaktioner. 

 

Vi kan tillade følelsesmæssige ubalancer, smerter og traumer at blive frigivet med en terapeutisk metode, der er blid, sikker og helende.

Cellerne i kroppen påvirkes af det miljø de lever i, hvilket er bevist gennem den nye biologi: epigenetikken. Cellebiolog Bruce Lipton, PhD der er pioner på det epigenetiske område, udtaler at “tapping” er en af de få metoder hvor omkodning af underbevidstheden er mulig og dermed påvirkning af gen-aktivitet, helbred og adfærd. 

 

Vores tanker og overbevisninger vil påvirke vores celler, hvorfor vi vil være i stand til at ændre vores liv. Vores celler reagerer på resonansen af vores tanker uanset om tankerne og følelserne omhandler kærlighed eller had, nutid, fortid eller fremtid, andre mennesker eller os selv. Denne resonans vil indvirke direkte på cellerne og dermed på vores velbefindende.

 

EFT´ens potentiale til at lindre, skabe positive forandringer og transformation er enorm. Metoden er effektiv til ændring af eventuelle negative overbevisninger, som er lagret i underbevidstheden gennem opvæksten. Vores adfærd styres blot af vores “bevidste jeg” med 5%, hvor resten af vores fremtoning styres af underbevidsthedens 95%. Alt hvad vi har oplevet fra 0-6 års alderen er blevet lagret i vores underbevidsthed. Selv det vi ikke længere kan huske, kan være særdeles aktiv i både krop og underbevidsthed. Dvs. når du oplever en situation, der minder om en kropslig erindring fra tidliger, vil du automatisk handle ud fra den tidliger kodning kroppen lavede dengang. Kroppens overlevelsesstrategier aktiveres og du kommer til at handle både på baggrund af den nuværende situation samt de gamle kodning, der stadig aktiveres. Sådanne akkumulerede oplevelser kan give et forhøjet stress- og angst niveau, hvilket kan medvirke til, at du bl.a. kommer til at tage nogle irrationelle beslutninger. 

EFT tapping er uden bivirkninger og kendt for at skabe fred i sindet, afslapning i kroppen, et bedre helbred, mere energi og fokus, lysere fremtidsudsigter samt et højere selvværd. EFT´en kan bruges som en psykisk førstehjælp samt lindre ved stress, nervøsitet, kroniske smerter, tandlægeskræk, eksamensangst samt mange andre problemer og lidelser.

 

Matrix Reimprenting

Matrix Reimprinting (MR) er EFT-master Karl Dawsons videreudvikling af EFT. Metoden indeholder heling af skader på “indre barn” kombineret med EFT´ens frisættelse af følelsesmæssige smerte fra erindringen. Denne kombination er en kraftfuld udvidelse af standard EFT.

 

Gennem MR guides du til at bruge EFT på at hele dit “indre barn”s sår. Smertefulde erindringer omskrives herefter til en ny opbyggende og bedre erindring. De gamle smertefulde sår og traumatiske erindringer erstattes med kærlige og helene erindringer. Efter en session, vil du ikke længere føle smerte, når du tænker tilbage på den oprindelige smertefulde erindring du har arbejdet med i sessionen. I stedet vil du opleve behagelige og ressourcefyldte følelser i kroppen.

 

MR er en smidig og blid version af EFT, som er speciel anvendelig i situationer med præ-bevidste erindringer, som kan være fra tiden i livmoderen eller hvis du har problemer med at komme i kontakt med følelser associeret med en erindring. MR er i stand til dyb følelsesmæssige heling, som medfører indre ro og fornyet energi fra egen personlige kraft.

 

Energipsykologi

 

EFTMR ligger inden for energipsykologien. Denne er ikke en videnskabelig retningen inden for psykologien, men en kombineret viden af østens lære om kroppens meridianbaner og vestens terapeutiske metoder. Udgangspunktet er at kroppen primært består af energi. Ved ubalancer i vores energifelt vil der opstå sygdom. Sådanne ubalancer har en direkte sammenhæng med den måde vi oplever verden på.

 

Vores krop kan sammenlignes med et blueprint foto, som er taget før 7-års alderen. De små og større traumatiske hændelser vi har oplevet i særligt denne periode, kommer ubevidst til at styre vores følelser og overbevisninger i vores fremadrettede liv. Det kan være en hændelse på få minutter, som sætter sig i kroppen og giver os en overbevisning om, at livet er et farligt sted at være. Når en sådan blokeret og indkapslet energi forløses, vil du kunne opleve en markant ændring i din oplevelse og forståelse af verden.

Energipsykologien bruger kroppens meridianer til at forløse hukommelsen, der ligger i kroppen og underbevidstheden. På kort tid vil metoden kunne medføre en markant adfærdsændring, som er varige.

Det er muligt at blive sat fri af følelser, der har siddet i kroppens hukommelse i mange år. Uhensigtsmæssige handlemønstre bliver derfor lettere at ændre, når vi bliver fri fra de kropslige erindringer.

 

Energipsykologiens formål er at opnå balance i kroppen, ved at oplevelser af stress og ubehag erstattes af afslappelse, ro og ubekymrethed. 

bottom of page