top of page
Original on Transparent.png

 

 

Selv-hjælp til mødre

 

Egen omsorg, der skaber forandring

Uanset om man er forældre til et almindeligt fungerende barn eller man er forældre til et barn med særlige udfordringer, erfarer vi hvordan vores egen tilstand og adfærd påvirker vores børns tilstand og adfærd. Den adfærd vi som forældre udviser, har afgørende betydning for vores børn.

 

Som mødre eller forældre til børn med udfordringer, kan vi let komme til at bruge meget energi og opmærksomhed på vores børn. Instinktivt vil vi gøre vores bedste for at hjælpe vores børn til trivsel. Vi kan med dette fokus let komme til, at forsømme egne behov og omsorgen for os selv. Min historie på området, kan læses i min gratis mini-bog "Fra Survival-Mother til Cool-Mother - om at vågne op i livet med et skolebarn i mistrivsel". Ved at kontakte mig, kan du modtage bogen i en e-mail.

 

Jeg har erfaring med, hvordan man kan klæde mødre på til at hjælpe sig selv, når deres  børn er udfordrede. Jeg har oplevet, at jeg ved hjælp af forskellige redskaber, min neuropsykologiske viden og funderede metoder, er i stand til at hjælpe hårdt pressede mødre gennem hæmmende følelsestilstande som stress, angst, magtesløshed, nedtrykthed, vrede, lavt selvværd etc. 

 

Når mødre kommer i trivsel, har dette en afsmittende effekt på deres børn. Det er aldrig for sent at rette op på uhensigtsmæssige mønstre. EFTMR har gode resultater i forhold til at bryde social arv og uhensigtsmæssig adfærd, som dermed forhindres i at gå videre til næste generation. 

Selv-hjælp kan være, at have større bevidsthed om egne tanker, følelser, adfærd og behov samt en erkendelse af hvornår, man har brug for støtte fra omgivelserne.

 

Kursus og mini-bog

Jeg har sammensat en kursusrække med udgangspunkt i de svære og uønskede følelser, der kan opstå i os forældre, når vores børn er udfordrede p.g.a. særlig sensitivitet, skolevægring eller har fået en diagnose.

Kurserne tager udgangspunkt i min gratis mini-bog "Fra Survival-Mother til Cool-Mother - om at vågne op i livet med et skolebarn i mistrivsel" samt emnerækken:

 

1. SURVIVAL-MOTHER ARKETYPEN

2. COOL-MOTHER ARKETYPEN

3. MØGUNGER ELLER LIVSFORANDRENDE BØRN

4. DIAGNOSERS FORSIDER OG BAGSIDER

5. DET MODERLIGE SAMMENBRUD KAN BRUGES TIL ET GENNEMBRUD

 

Survival-Mother er forældersiden i os, som handler på baggrund af overlevelses instinkter herunder ubevidst frygt. Dette kan resultere i for store eller for små krav til vores børn, usikkerhed, overbeskyttelse og måske endda stress i barnets liv. 

 

Cool-Mother er forældersiden i os, der handler på baggrund af en indre ro, balance og adgang til et større indre potentiale. Forældersiden, som lytter til sin intuition, kærligt nærer sine børn og stiller passende krav og forventninger til dem. Cool-Mother er forældersiden, som også går efter egne drømme og mål i livet. 

 

Vi forældre indeholder både en Survival-Mother side og en Cool-Mother side.  

Jeg belyser Survival-Mother og Cool-Mother ud fra min egen historie og et neuropsykologisk perspektiv.

I forbindelse med hvert kursus-emne arbejdes med deltagelsernes aktuelle status og der undervises i selvomsorgsmetoder mindfuldness og EFT-tapping.  

Varighed af foredrag: 1,5 time pr. gang

Pris: 1500 kr. + kørsel efter statens takster.

 

 

 

 

IMG_5620.jpg
bottom of page