Selv-hjælp til mødre

 

Egen omsorg, der skaber forandring.

Uanset om man er forældre til et almindeligt fungerende barn eller man er forældre til et barn med udfordringer, erfarer vi hvordan vores egen tilstand og adfærd påvirker vores børns tilstand og adfærd. Den adfærd vi som forældre udviser, har afgørende betydning for vores børn.

 

Som mødre eller forældre til børn med udfordringer, kan vi let komme til at bruge meget energi og opmærksomhed på vores børn. Instinktivt vil vi gøre vores bedste for at hjælpe vores børn til trivsel. Vi kan med dette fokus let komme til, at forsømme vores egen omsorg og vore egne behov. Min historie på dette område, kan læses nederst på siden.  

 

Jeg har erfaring med, hvordan man kan klæde mødre til børn med problemer på til at  hjælpe sig selv. Jeg har oplevet, at jeg ved hjælp af forskellige redskaber, min neuropsykologiske viden og funderede metoder, er i stand til at hjælpe hårdt pressede mødre gennem hæmmende følelsestilstande som stress, angst, magtesløshed, nedtrykthed, vrede, lavt selvværd etc. 

 

Når mødre kommer i trivsel, har dette en afsmittende effekt på deres børn. Det er aldrig for sent at rette op på uhensigtsmæssige mønstre. EFTMR har gode resultater i forhold til at bryde social arv og uhensigtsmæssig adfærd, som dermed forhindres i at gå videre til næste generation. 

Selv-hjælp kan dels være, at have større bevidsthed om egne tanker, følelser, adfærd og behov samt en erkendelse af hvornår, man har brug for støtte fra omgivelserne.

Jeg tilbyder foredrag og workshops til institutioner samt projektforløb til kommuner. Projektforløbene skræddersyes til den enkelte kommune, hvor 

individuelle EFTMR-forløb vil indgå. Disse er for mødre, der ønsker at ændre egne mønstre og adfærd, så de får det liv de drømmer om, ved at starte indefra. 

Foredrag eller workshop

Jeg holder foredrag eller workshop om emnet "Fra Survival-Mother til Cool-Mother" og tager ud til dag- og døgninstitutioner og taler til forældregruppen. Selv om man ikke har et barn med særlige udfordringer, vil de fleste forældre alligevel have mulighed for at reflektere over sin Survival-Mother-side eller Cool-Mother-side. Hvem kender ikke til at have bekymringer for sit barn i større eller mindre udstrækning?

 

Survival-Mother er forældersiden i os, som handler på baggrund af overlevelses instinkter herunder ubevidst frygt. Dette kan resultere i for store eller for små krav til vores børn, usikkerhed, overbeskyttelse og måske endda stress i barnets liv. 

 

Cool-Mother er forældersiden i os, der handler på baggrund af en indre ro, balance og adgang til et større indre potentiale. Forældersiden, som lytter til sin intuition, kærligt nærer sine børn og stiller passende krav og forventninger til dem. Cool-Mother er forældersiden, som også går efter egne drømme og mål i livet. 

 

Vi forældre indeholder både en Survival-Mother side og en Cool-Mother side.  

Jeg belyser Survival-Mother og Cool-Mother ud fra min egen historie og et neuropsykologisk perspektiv.

  • Jeg har afprøvet nogle veje og lært nogle redskaber, som jeg fortæller om i foredraget og i workshoppen.

  • Som forældre er det muligt, at komme til at stå stærkere i sig selv over for faktorer i den ydre verden, som ikke altid er under vores kontrol (skolesystemet, de kommunale systemer, vores barns adfærd og reaktioner).

  • Foredraget er for alle forældre - både fædre og mødre - til inspiration og selvreflektion.

Varighed af foredrag: 1,5 time

Workshop: 2,5 time

 

 

 

 

Pris:

Foredrag: 1000 kr. + kørsel efter statens takster.

Workshop: 1500 kr. + kørsel efter statens takster.

Min historie med selv-hjælp

Da min søn gik i 4. klasse, ændrede han sig fra at være i nogenlunde trivsel til at komme i mistrivsel. Min søn udviklede angst symptomer med bekymringstanker og søvnproblemer og kom i perioder ikke i skole. Mit fokus blev rettet mod at finde ud af hvad angsten er for en størrelse og hvordan min søns udfordringer kunne ændres. Jeg undersøgte og afprøvede markedet for passende behandlingsforløb og redskaber til at håndtere min søns udfordringer. Jeg fandt ingen quick fix, men derimod undervisning, rådgivning og sparring gennem psykologer og en psykiater.

I perioden hvor min søns mistrivsel i skolen var på sit højeste, kom jeg selv i en grad af stress. Hvordan skulle jeg kunne passe mit arbejde, når min søn var i mistrivsel og ikke kom i skole? 

Jeg mærkede stress og angst i min krop hver morgen. Mistrivslen hos min søn smittede mig og resten af familien. 

Jeg selv nåede til et punkt, hvor mine bekymringer for min søn overskyggede vores liv, jeg oplevede magtesløshed og var generelt på vagt over for “katastrofer”. Min tankegang kom ubevidst til at kredse om, at forvente det værst tænkelige. Det blev jeg rent faktisk bekræftet i, da min søn i denne periode kom galt afsted, han væltede på cykel flere gange og fik krampe i sin rygmuskel i adskillige sammenhænge. 

I min søgen efter hjælp til mig selv, fandt jeg frem til EFTMR-metoden.

Gennem 4-5 terapi sessioner, fik jeg ændret min håndtering af indre bekymrings- og frygt-scenarier samt magtesløsheden, der delvis lå begravet i min underbevidsthed og bl.a. påvirkede min tilgang til min søn. Jeg blev gradvis en mere afslappet, rummelig og glad mor med troen på mig selv, min søn og livet. Jeg begyndte at flytte meget af mit fokus fra min søns til min egen trivsel - på den måde kommer jeg til at “smitte” min søn og resten af familien på en god måde.

Det er ikke ensbetydende med at jeg ikke kan føle magtesløshed, frygt og stress. Forskellen fra tidligere er, at jeg ikke længere styres af disse følelser i samme omfang og at jeg handler anderledes, når følelserne opstår i mig.

© 2019 by Cool Mother Earth. Proudly created with Wix.com