Original on Transparent.png

 

 

Selv-hjælp til mødre

 

Egen omsorg, der skaber forandring

Uanset om man er forældre til et almindeligt fungerende barn eller man er forældre til et barn med udfordringer, erfarer vi hvordan vores egen tilstand og adfærd påvirker vores børns tilstand og adfærd. Den adfærd vi som forældre udviser, har afgørende betydning for vores børn.

 

Som mødre eller forældre til børn med udfordringer, kan vi let komme til at bruge meget energi og opmærksomhed på vores børn. Instinktivt vil vi gøre vores bedste for at hjælpe vores børn til trivsel. Vi kan med dette fokus let komme til, at forsømme egne behov og omsorgen for os selv. Min historie på dette område, kan læses nederst på siden.  

 

Jeg har erfaring med, hvordan man kan klæde mødre på til at hjælpe sig selv, når deres  børn er udfordrede. Jeg har oplevet, at jeg ved hjælp af forskellige redskaber, min neuropsykologiske viden og funderede metoder, er i stand til at hjælpe hårdt pressede mødre gennem hæmmende følelsestilstande som stress, angst, magtesløshed, nedtrykthed, vrede, lavt selvværd etc. 

 

Når mødre kommer i trivsel, har dette en afsmittende effekt på deres børn. Det er aldrig for sent at rette op på uhensigtsmæssige mønstre. EFTMR har gode resultater i forhold til at bryde social arv og uhensigtsmæssig adfærd, som dermed forhindres i at gå videre til næste generation. 

Selv-hjælp kan være, at have større bevidsthed om egne tanker, følelser, adfærd og behov samt en erkendelse af hvornår, man har brug for støtte fra omgivelserne.

 

Online kursus undervejs...

Kurset tager udgangspunkt i de svære og uønskede følelser, der kan opstå i os forældre, når vores børn er udfordrede p.g.a. særlig sensitivitet, skolevægring eller en diagnose.

Jeg vil præsentere mine to arketyper "Survival-Mother" og "Cool-Mother".

Selv om man ikke har et barn med særlige udfordringer, vil de fleste forældre alligevel kunne reflektere over egen Survival-Mother-side eller Cool-Mother-side. 

 

Survival-Mother er forældersiden i os, som handler på baggrund af overlevelses instinkter herunder ubevidst frygt. Dette kan resultere i for store eller for små krav til vores børn, usikkerhed, overbeskyttelse og måske endda stress i barnets liv. 

 

Cool-Mother er forældersiden i os, der handler på baggrund af en indre ro, balance og adgang til et større indre potentiale. Forældersiden, som lytter til sin intuition, kærligt nærer sine børn og stiller passende krav og forventninger til dem. Cool-Mother er forældersiden, som også går efter egne drømme og mål i livet. 

 

Vi forældre indeholder både en Survival-Mother side og en Cool-Mother side.  

Jeg belyser Survival-Mother og Cool-Mother ud fra min egen historie og et neuropsykologisk perspektiv.

Ved interesse for foredrag eller workshop om emnet, kommer jeg ud til institutioner eller grupper. Jeg fortæller om virksomme veje og redskaber til selv-hjælp. Foredraget er til inspiration og selvreflektion for både fædre og mødre.

Varighed af foredrag: 1,5 time

Pris: 1500 kr. + kørsel efter statens takster.

 

 

 

 

Min historie med selv-hjælp

Da min søn gik i 4. klasse, ændrede han sig fra at være i nogenlunde trivsel til at komme i mistrivsel. Min søn udviklede angst symptomer med bekymringstanker og søvnproblemer og kom i perioder ikke i skole. Mit fokus blev rettet mod at finde ud af hvad angsten er for en størrelse og hvordan min søns udfordringer kunne ændres. Jeg undersøgte og afprøvede markedet for passende behandlingsforløb og redskaber til at håndtere min søns udfordringer. Jeg fandt ingen quick fix, men derimod undervisning, rådgivning og sparring gennem psykologer og en psykiater.

I perioden hvor min søns mistrivsel i skolen var på sit højeste, kom jeg selv i en grad af stress. Hvordan skulle jeg kunne passe mit arbejde, når min søn var i mistrivsel og ikke kom i skole? 

Jeg mærkede stress og angst i min krop hver dag. Mistrivslen hos min søn smittede mig og resten af familien. 

Jeg selv nåede til et punkt, hvor mine bekymringer for min søn overskyggede vores liv, jeg oplevede magtesløshed og var generelt på vagt over for “katastrofer”. Min tankegang kom ubevidst til at kredse om, at forvente det værst tænkelige. Det blev jeg rent faktisk bekræftet i, da min søn i denne periode kom galt afsted, han væltede på cykel flere gange og fik krampe i sin rygmuskel i adskillige sammenhænge. 

I min søgen efter hjælp til mig selv, fandt jeg frem til EFTMR-metoden.

Gennem 4-5 terapi sessioner, fik jeg ændret min håndtering af indre bekymrings- og frygt-scenarier samt magtesløsheden, der delvis lå begravet i min underbevidsthed og bl.a. påvirkede min tilgang til min søn. Jeg blev gradvis en mere afslappet, rummelig og glad mor med troen på mig selv, min søn og livet. Jeg begyndte at flytte meget af mit fokus fra min søns til min egen trivsel - på den måde kommer jeg til at “smitte” min søn og resten af familien på en god måde.

Det er ikke ensbetydende med at jeg ikke kan føle magtesløshed, frygt og stress. Forskellen fra tidligere er, at jeg ikke længere styres af disse følelser i samme omfang og at jeg handler anderledes, når følelserne opstår i mig.

IMG_5620.jpg