Supervision

 

Intro

Som supervisor arbejder jeg ud fra den enkelte medarbejders indre oplevelse, refleksion og den faglige sammenhæng.

Jeg ser det som en forudsætning, at den enkelte medarbejder inviteres til at lytter til sig selv og der igennem have øje for sin egen trivsel, for at kunne varetage beboerne/borgernes trivsel.

I min supervision lægger jeg vægt på, at den enkelte medarbejder får fat i sin indre styring og sit eget potentiale, således at symptomer på udbrændthed, stress og sygefravær reduceres.

I supervisionen skaber jeg et trygt rum gennem nysgerrighed og accept. Ved belysning af fælles faglige og menneskelige aspekter, sker der ofte erkendelser og indsigter, som styrker det faglige samvær og den fælles faglige identitet.   

Dette gøres på baggrund af arbejdspladsens organisatoriske sammenhæng og ledelsens faglige mål, som er en del af de ydre styrende omstændigheder. Det personlige element medinddrages, da det har en naturlige indflydelse og betydning for det faglige arbejde. 

Rammer og ressourcer

  • En supervisions session varer 1,5 time. 

  • Jeg anbefaler et interval på 4 uger mellem hver supervision.

  • Jeg superviserer grupper fra 3-10 deltagere i en supervision.

Gensidige rettigheder og forpligtelser

  • Som supervisor tager jeg udgangspunkt i deltagernes input til supervisionen og med udgangspunkt i sag-, fag- eller personlige temaer.

  • Som supervisor har jeg tavshedspligt ift. supervisionen og giver derfor ikke tilbagemeldinger til ledelsen.

  • Den daglige ledelse kan deltage i supervisonen. De kan ikke deltage på lige vilkår som øvrige medarbejdere, grundet ledelsesansvar.

Pris

1800 kr. ekskl. moms pr. supervision + kørsel efter statens takster.

         

Intropris: 6000 kr. ekskl. moms for klippekort til 5 x supervision + kørsel efter statens takster.                                          

                                                                                                             Besparelse                                                                                                                                                                         3000 kr.

 

Gratis formøde for afdækning af behov og match. 

 

 

                                               Se min video om "Indre styring"                     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

Inspiration til emner gennem

Supervision workshops

Som alternativ til løbende supervisioner hver 4. uge, kan I vælge et af følgende emner til en workshop på minimum 1,5 time;

Hvorfor refleksion? 

Workshoppen er rettet mod teamet, som har brug for en saltvandindsprøjtning til refleksion. Jeg tager udgangspunkt i deltagernes synspunkter og gennemgår forskellige refleksionsaspekter bl.a. reflektionenes rolle i det daglige pædagogiske arbejde.

Konflikthåndtering

I workshoppen er der mulighed for at arbejde med konflikter beboere imellem eller konflikter kolleger imellem. Vi undersøger sammen hvad der optrapper en konflikt og hvad der nedtrapper en konflikt.

Kollegial kærlighed                                                                                      

I workshoppen er der fokus på refleksion og opmærksomhed på, at være kærlig mod sig selv, sin egen autencitet og dermed også at være kærlig i forholdet til sine kolleger. Kærligheden mod sig selv og sine kolleger, danner basis for den optimale samhørighedsfølelse på arbejdspladsen.

Balance i arbejdslivet                                                                                  

I workshoppen inviterer jeg til, at være undersøgende omkring det "at være på" i arbejdslivet og det blot "at være". Gennem øvelser, er der mulighed for at undersøge sit eget ståsted på området.

Proaktiv eller reaktiv                                                                                  

I workshoppen gennemgår jeg begreberne proaktiv og reaktiv samt hvilke forhold, der begunstiger en proaktiv kultur. Den proaktive adfærd er en handlemulighed i arbejdslivet og livet i øvrigt. Gennem en refleksionsøvelse er der mulighed for, at undersøge sit eget ståsted på området.

Værdsæt din egen intelligens                                                                         I workshoppen tager jeg udgangspunkt i, hvordan vi har forskellige kognitive tilgange til at lære. Intelligens er i denne sammenhæng evnen til at lære, løse problemer og tænke abstrakt, hvilket gør os i stand til at løse nye problemer eller opgaver uden vi nødvendigvis har en forhåndsviden om fremgangsmåden. Der inviteres til at lave en kompetenceprofil til undersøgelse af den individuelle kompetance, ud fra Howard Gardners otte intelligenser. Vi er alle unikke med hver vores intelligens.

Integritet og forsvarsmekanismer                                                  

I workshoppen formidler jeg viden om hvordan vores integritet har betydning i vores arbejde og hvordan vi som mennesker alle indeholder forsvarsmekanismer og skyggesider. Begrebet forsvarsmekanismer bruges inden for psykologien, psykoterapien og psykiatrien. Gennem denne viden om os selv på godt og ondt, kan vi blive mere bevidste i vores tilgang til beboere og kolleger.

Supervisions detox                                                                       I workshoppen skræddersyr jeg en detox, af hvad der aktuelt presser eller "forurener" den enkelte medarbejder i deres arbejdsliv eller liv generelt. Alt sammen tanker, der på det ubevidste plan kommer til at påvirke arbejdet, medmindre disse belyses og frisættes.

Undersøgelse af forråelsens natur

I workshoppen gennemgår jeg tegnene på forråelsens forsvarsmekanismer vi ubevidst kan komme til at bruge. I arbejdet med komplekse beboere, kan vi  komme til at føle afmagt. På baggrund af denne følelse, kan vi reagere gennem forsvarsmekanismer eller vi kan bruge vores faglige forståelse. 

"Supervision er en kontraktstyret og pædagogisk

orienteret samtale, hvorunder supervisoren får

lejlighed til at forholde sig undersøgende,

til egne og arbejdsmæssige problemstillinger

med henblik på, at uddrage en læring om sine

faglige og personlige forholdemåder". 

                       

Madsen og Willert

 

Online supervision

 

Online supervision er et alternativ til at jeg møder op hos jer. Ved online supervision afholdes dette i zoom, hvor hver deltager logge på fra hver sin enhed.

© 2019 by Cool Mother Earth. Proudly created with Wix.com